Правила коментування

Адміністрація сайту визначає правила поведінки на ньому і залишає за собою право вимагати їх виконання від користувачів. Незнання правил не звільняє від необхідності їх виконання. Розміщення будь-якого повідомлення на сайті автоматично означає Вашу згоду з цими правилами і з необхідністю їх дотримання.

На сайті заборонено:

  1. Нецензурні висловлювання, висловлювання порнографічного, еротичного або сексуального характеру.
  2. Будь-яка образлива поведінка щодо авторів статей і всіх учасників ресурсу.
  3. Висловлювання, метою яких є навмисне провокування різкої реакції інших учасників ресурсу.
  4. Реклама (не узгоджена з адміністрацією сайту), комерційні повідомлення, а також повідомлення, що не мають інформаційного навантаження і не стосуються тематики ресурсу.
  5. Будь-які повідомлення та дії, заборонені законодавством України.