Питання до косметолога: чому не можна колоти губи при ГВ?

 • Це з любові 2021

 • Листи Діду Морозу 2020

 • Адвент календар 2020

 • Все про грибкову хворобу

 • Стоматологія від А до Я

Навколо теми «чи можна при грудному вигодовуванні збільшити губи» витає безліч міфів і припущень, які розвіяв експерт Beauty HUB.

Сумісність процедур косметології і грудного вигодовування викликає найзапекліші суперечки на інтернет-форумах і в соцмережах. Обговорюють все: від лазерної епіляції до біоревіталізації. Особливо масштабні баталії вирують під питаннями про ін’єкції краси і ГВ, які плодять всі нові й нові трактування, домисли і міфи.

почему нельзя колоть губы при ГВ

Ін’єкції і ГВ: міфи і домисли

Одні висловлюють думку, що ботокс і гіалуронова кислота потрапляють в кров, а потім у молоко – і тому небезпечні для дитини. Особливо ботулотоксин, який – отрута (в певній дозі). Хоча на ці доводи знаходяться ті, хто висловлює прямо протилежну думку: ботоксом успішно лікують дітей з ДЦП. А молекулярна вага ботулотоксину або гіалуронової кислоти не дозволяє їм проникнути в кров.

Інші ж упевнені, що біль при ін’єкціях – це стрес для мами, що годує, тому згорає молоко або, як мінімум, змінюється його смак.

Треті гадають, як ботокс або гіалуронова кислота можуть в майбутньому відбитися на дитині: «Можливо, у вигляді алергії? Ризик!».

Четверті вважають, що гра просто не варта свічок. На їхню думку, під час вагітності й ГВ у жінок прискорений метаболізм і змінюється гормональний фон (який, згідно з цією науковою статтею, опублікованою в бібліотеці Національного центру біотехнологічної інформації NCBI, «впливає на експресію ферментів, що метаболізують ліки»), а тому ефект від процедур може бути не зовсім такий, як очікувалося, або він може бути короткостроковим (до місяця), або зовсім відсутній.

Насправді ж клінічні дослідження серед вагітних і жінок, що годують груддю, на тему безпеки тих чи інших процедур краси дійсно не проводилися (звідси так багато трактувань). Причин тому кілька. По-перше, щоб уникнути можливих небажаних наслідків (до того ж це не є вкрай необхідним втручанням в організм годувальниці, як у випадку невідкладної допомоги (наприклад, при зубному болю), або життєво важливим, як у разі малоінвазивних або хірургічних операцій, які здатні поліпшити здоров’я мами на ГВ). По-друге, вагітність і лактація – протипоказання не тільки для багатьох процедур краси, а й для більшості медикаментів, які строго регулює FDA (Федеральне агентство з харчових і лікарських продуктів США). По-третє, жоден лікар не бажає брати на себе відповідальність за здоров’я мами, що годує, і дитини: простіше заборонити, ніж потім розбиратися, небезпечно це чи ні.

Совместимость процедур косметологии и грудного вскармливания вызывает самые жаркие споры на интернет-форумах и в соцсетях. Обсуждают все: от лазерной эпиляции до биоревитализации. Особенно масштабные баталии разгораются под вопросами об инъекциях красоты и ГВ, которые плодят все новые и новые трактовки, домыслы и мифы.  Одни высказывают мнение, что ботокс и гиалуроновая кислота попадают в кровь, а затем в молоко –– и потому опасны для ребенка. Особенно ботулотоксин, который –– яд (в определенной дозе). Хотя на эти доводы находятся те, кто высказывает прямо противоположное мнение: ботоксом успешно лечат детей с ДЦП. А молекулярный вес ботулотоксина или гиалуроновой кислоты не позволяет им проникнуть в кровь. Другие же уверены, что боль при инъекциях –– это стресс для мамы, отчего сгорает молоко или как минимум меняется его вкус. Третьи гадают, как ботокс или гиалуроновая кислота могут в будущем отразиться на ребенке: “Возможно, в виде аллергии? Риск!”. Четвертые считают, что игра просто не стоит свеч. По их мнению, во время беременности и ГВ у женщин ускорен метаболизм и меняется гормональный фон (который, согласно этой научной статье https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3686288/, опубликованной в библиотеке Национального центра биотехнологической информаиции NCBI, “влияет на экспрессию ферментов, метаболизирующих лекарства”), а потому эффект от процедур может быть не совсем такой, как ожидалось, или он может быть краткосрочным (до месяца), или вовсе отсутствовать.  На самом же деле клинические исследования у беременных и кормящих на тему безопасности тех или иных процедур красоты действительно не проводились (отсюда так много трактовок). Причин тому несколько. Во-первых, чтобы избежать возможных нежелательных последствий (к тому же это не является крайне необходимым вмешательством в организм кормящей, как в случае неотложной помощи (например, при зубной боли), либо жизненно важным, как в случае малоинвазивных или хирургических операций, которые способны улучшить здоровье мамы на ГВ). Во-вторых, беременность и лактация –– противопоказания не только для многих процедур красоты, но и для большинства медикаментов, которые строго регулирует FDA (Федеральное агентство по пищевым и лекарственным продуктам США). В-третьих, ни один врач не желает брать на себя ответственность за здоровье кормящей мамы и ребенка: проще запретить, чем потом разбираться, опасно это или нет.  Врач-дерматолог, специалист по эстетическому совершенствованию лица и главврач клиники Face Zone Оксана Пашковская солидарна с мнением медицинского сообщества. Ее ответ, почему нельзя увеличивать губы при кормлении грудью, вполне исчерпывающ и аргументирован. “Любая процедура имеет определенные риски. Теоретические возможно все. Например, увеличение губ может спровоцировать появление герпеса. А это уже требует назначения препарата. А как мы знаем, для беременных и кормящих выбор медикаментов крайне ограничен. Также, если гиалуроновую кислоту из губ нужно будет вывести гиалуронидазой, это тот же медицинский препарат, который придется вводить в организм кормящей мамы. При грудном вскармливании он запрещен. Поэтому совет такой: лучше подождать!” Вывод? Опасна не столько гиалуроновая кислота, сколько медикаменты, которые могут быть применены, чтобы нейтрализовать неблагоприятные побочные эффекты после ее введения в губы. В любом случае стоит помнить общую клиническую рекомендацию для беременных и кормящих, прописанную на многих медикаментах. Ее же можно применить и для популярных процедур эстетической косметологии: «Применение лекарства (читайте – проведение процедуры) возможно только, если польза превышает возможные риски».

Уколи краси при грудному вигодовуванні: думка лікаря

Лікар-дерматолог, спеціаліст з естетичного вдосконалення обличчя і головлікар клініки Face Zone Оксана Пашковська солідарна з думкою медичної спільноти. Чому не можна збільшувати губи при годуванні груддю, лікар дала вичерпний і аргументовану відповідь.

«Будь-яка процедура має певні ризики. Теоретично можливо все. Наприклад, збільшення губ може спровокувати появу герпесу. А це вже вимагає призначення препарату. А як ми знаємо, для вагітних і жінок, що годують груддю, вибір медикаментів вкрай обмежений. Також, якщо гіалуронову кислоту з губ потрібно буде вивести гіалуронідазами, це той же медичний препарат, який доведеться вводити в організм мами, що годує. При грудному вигодовуванні він заборонений. Тому порада така: краще почекати!»

Висновок? Небезпечна не сама гіалуронова кислота, скільки медикаменти, які застосовуються, щоб нейтралізувати несприятливі побічні ефекти після її введення в губи. У будь-якому випадку варто пам’ятати загальну клінічну рекомендацію для вагітних і жінок, що годують, прописану на багатьох медикаментах. Її ж можна застосувати і для популярних процедур естетичної косметології: «Застосування ліків (читайте – проведення процедури) можливо тільки, якщо користь перевищує можливі ризики».

Подписывайся на наш YouTube-канал и не пропускай самые полезные видеоматериалы от Beauty HUB!